بُن‌بست مذاکرات میان‌افغانی شکسته شد؛ روی کارشیوه توافق شد

گزارش‌ها حاکی از است که محمد معصوم استانکزی رییس تیم‌ مذاکره کننده دولت افغانستان و سلام رحیمی مشاور رییس جمهور در امور صلح طی چند روز گذشته سفرهای مخفی به کابل داشته‌اند.

ادامه مطلب