دموکراسی و خاورمیانه؛ سرنوشت بهار عربی چه شد؟

بسیاری از این رهبران بدگمان تر و ظالم تر از یک دهه قبل شده‌اند. محمد بن سلمان از عربستان سعودی خویشاوندان خود را زندانی می‌کند. عبدالفتاح السیسی در مصر مطبوعات و آزادی بیان را خفه کرده و جامعه مدنی این کشور را سرکوب کرده است

ادامه مطلب