مکالمه رییس جمهور غنی با نخست‌وزیر بریتانیا در باره روند صلح

رییس جمهور غنی و بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا در باره روند صلح، حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همکاری‌های انکشافی میان دو کشور صحبت کردند

ادامه مطلب