سرنوشت تلخ فراریان از بوکوحرام؛ اسارت در کارخانه تولید بچه

در این کارخانه‎ها زنان و دختران در اسارت نگهداری می‌شوند تا بچه به دنیا آورند؛ بچه‌هایی که غیرقانونی به فرزندخواندگی گرفته می‌شوند؛ به گدایان خیابانی یا کودکانِ کار تبدیل می‌شوند؛ به عنوان کارگرانِ جنسی قاچاق می‌شوند یا، بر اساسِ چند گزارش، در مراسمِ آیینی به قتل می‌رسند

ادامه مطلب