باشندگان میرزاولنگ، انگیزه‌ای برای برگشت ندارند!

میرزاولنگ نقطه استراتژیک مهمی در ولایت سرپل است که هم برای دولت دارای اهمیت نظامی است و هم برای گروه‌های مخالف مسلح دولت

ادامه مطلب