بیش از ۶۰ جنرال دیگر ارتش بازنشسته شد!

وزارت دفاع اعلام کرده است که براساس مرحله‌ دوم برنامه تطبیقی بازنشستگی ویژه، ۶۱ جنرال ارتش بازنشسته شدند

ادامه مطلب