بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان؛ چالشی در روند صلح و ثبات پایدار

در سال ۲۰۱۱، آی‌اس‌آی پاکستان و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روی تفاهم‌نامه‌ای برای شریک نمودن اطلاعات و همکاری توافق کردند. با این حال، رییس وقت امنیت ملی از امضای تفاهم‌نامه امتناع ورزید چنانچه دولت غنی به خاطر این مسئله با مقاومت شدیدی روبرو شد

ادامه مطلب