تبادل فهرست تأسیسات هسته‌ای بین هند و پاکستان

خبرگزاری دید: وزارت امور خارجه پاکستان اعلان کرده است که این کشور فهرست تأسیسات هسته‌ای خود را با هند مبادله کرده است.

ادامه مطلب