دختران تتوکار کابل؛ تابوها می‌شکند!

«ثریا شهیدی» پیش از به کار بردن آخرین تتو در آرایشگاهش در کابل، شابلونی را روی دست «نرگس میرزایی» خالکوبی می‌کند.

ادامه مطلب