رییس جمهور غنی:

باید از تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور جلوگیری کنیم

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که در موج اول کرونا موفقانه با تبعات منفی آن مبارزه شد و اکنون نیز باید از تاثیرات منفی ان در مرحله دوم بر اقتصاد کشور جلوگیری شود.

ادامه مطلب