ابراز آمادگی افغانستان برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی از روسیه

رسانه‌های روس گزارش داده‌اند که سید طیب جواد سفیر افغانستان در مسکو گفته که افغانستان آماده است از روسیه اسلحه و تجهیزات نظامی خریداری کند

ادامه مطلب