کنگره امریکا: تحریم‌های جدید علیه ایران در راه است

کنگره ایالات متحده تایید کرده ‌است که ایران به مفاد توافق اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک، در پیوند با آن، هم‌چنان پای‌بند مانده‌، هرچند خلاف «روح» آن عمل کرده ‌است

ادامه مطلب