ایران در تلاش خرید هواپیما پیش از بازگشت تحریم‌ها

به دنبال تصمیم امریکا به خروج از برجام، یک مقام دولتی ایران گفت تهران به دنبال خرید هواپیماهای آماده فروش «ایربس» تا پیش از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در چند ماه آینده است

ادامه مطلب