بنیانگذار فیسبوک سرانجام فارغ‌التحصیل شد

بنیانگذار فیسبوک بعد از ۱۳ سال بالاخره از دانشگاه هاروارد امریکا فارغ‌التحصیل شد

ادامه مطلب