مذاکرات دوحه؛ خبرنگاران دور باشند!

نباید به گروهی همانند طالبان اجازه داد که هر خواسته و هر مانور خود را در میدان مذاکره انجام دهد؛ زیرا این گروه هرقدر میدان بیابد، بیشتر تشجیع شده و زیاده خواهی می‌کند

ادامه مطلب

نشست جنوا؛ دولت ۳ طالبان ۰

احیای امارت اسلامی، نه!: ناتو و اتحادیه اروپا هشدار دادند که هرگونه تلاش برای احیای امارت اسلامی به معنی قطع همکاری و کمک خواهد بود. معلوم است که روی سخن آنان با طالبان بود. این هم امتیازی دیگر برای جمهوریت

ادامه مطلب

سفر عبدالله به هند؛ اجماع منطقه‌ای یا همگرایی کابل ـ دهلی نو؟

با توجه به این واقعیت میدانی، باید منتظر تبارز پیامدهای سفر آقای عبدالله به دهلی نو بود، اما نه از جهت تحقق همگرایی منطقه‌ای برای صلح افغانستان، بلکه از منظر همگرایی هند با جمهوری اسلامی افغانستان برای دفاع از جمهوریت و ایستادگی در برابر فشارهایی که معطوف به منافع اسلام‌آباد بر کابل طراحی شده و در حال عملیاتی شدن است

ادامه مطلب

نامه‌ای به طالبان: این جنگ، جنگ من تو نیست!

این جنگ، جنگ من تو نیست. این جنگ تمدن‌ها است. در تمدنی که من و تو شامل هستیم، لغزش درآورده‌اند. می‌دانی که تو سنگ‌های این تهداب را برون کشیده و در دریای تمدن‌های هژمونیست می‌ریزی

ادامه مطلب

امریکا در افغانستان؛ از مبارزه با تروریزم تا رفاقت با طالبان!

ایالات متحده نشان داد که چقدر غیر قابل اعتماد و چه اندازه پیمان شکن است. این کشور از یک طرف سال‌ها گفت که با تروریزم مبارزه می‌کند و از جانب دیگر با تروریستان طرح دوستی ریخته و دولتی را که نماینده این مردم است، کنار زد

ادامه مطلب