الماس ۵ برابر فشار موجود در هسته زمین را تحمل می‌کند

الماس در مقابل فشار تا آخرین لحظه مقاومت می‌کند. به طرز حیرت‌انگیزی مواد سازنده آن فشاری به اندازه‌ دو تریلیون پاسکال را تحمل می‌کند. این میزان فشار ۵ برابر فشار در هسته زمین است.

ادامه مطلب