کمیسیون شکایات انتخاباتی به وکلا: جریمه تخلفات انتخاباتی‌تان را پرداخت کنید!

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که تاکنون برخی از نمایندگان مجلس جریمه تخلف‌های انتخاباتی‌شان را پرداخت نکرده‌اند. کمیسیون هشدار داده است در صورتی که این نمایندگان جریمه‌ تخلف‌های انتخاباتی‌شان را پرداخت نکنند، نام‌های افراد متخلف را همگانی می‌کند.

ادامه مطلب