عطامحمد نور:

با زبان و هویت ما بازی‌ نکنید!

عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در پیامی در پیوند به درج زبان فارسی در فورم دریافت شناسنامه‌های برقی به عنوان زبان خارجی، هشدار داده که با «زبان و هویت ما بازی نکنید!». آقای نور افزوده که این اقدام، از سوی عناصر مخرب سر زده و باید هرچه زودتر اصلاح شود.

ادامه مطلب

تایید درج نام مادر در شناس‌نامه از سوی کابینه

درج نام مادر در شناسنامه، طرح تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس در نشست عمومی کابینه به ریاست محمد اشرف غنی تصویب شد. نشست کابینه روز پنج‌شنبه، سیزدهم سنبله برگزار شده است.

ادامه مطلب