احمد ضیا سراج: طالبان با گروه‌های تروریستی دیگر «انتحاری» خرید و فروش می‌کنند

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که طالبان همراه گروه‌های تروریستی دیگر بازار خرید و فروش و حتا قرض‌گیری انتحار‌ها را ایجاد نموده و با گروه‌های مختلف ارتباط منظم دارد.

ادامه مطلب

حذف جنبش ترکستان شرقی از فهرست سازمان‌های تروریستی؛ آغاز جنگ نیابتی جدید؟

دو حمله بزرگ مخرب داعش بر نهاد‌های آموزشی را در کابل چگونه توضیح دهیم؟ آیا ترفندی برای تحت فشار قرار دادن رییس جمهور اشرف غنی برای فضا دادن به طالبان بود؟

ادامه مطلب