وزارت خارجه: پاکستان علیه پناه‌گاه‌های تروریستان اقدام جدی کند

وزارت امور خارجه کشور در واکنش به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در رابطه به افغانستان واکنش نشان داد و گفت تروریستان از پناه‌گاه‌های امن برخوردار هستند و از آن‌جا به افغانستان حمله می‌کنند

ادامه مطلب

وزیر عدلیه: کودکان در پوشش آموزش دینی برای اعمال تروریستی به پاکستان قاچاق می‌شوند

فضل احمد معنوی وزیر عدلیه گفته است که تعداد زیادی از کودکان مناطق دوردست کشور زیر نام آموختن علوم دینی به پاکستان قاچاق می‌شوند و در این کشور آموزش‌های تروریستی می‌بینند

ادامه مطلب

نسل پُست‌مدرن!

نسل ما که ادعای روشنفکری نیز دارد، خوراک فکری مناسب ندارد و بد تغذیه شده‌. خوراک فکری نسل ما پست مدرنیزم، گفتمان، پساساختگرایی و نسبیت انگاری است. با این ابزارها که نمی‌شود به جنگ وحشت و ترور و بربریت رفت

ادامه مطلب