عاملان حمله به خبرنگاران محاکمه شوند

اتحادیه اروپا و ماموریت‌های دیپلماتیک در کابل، ترور خبرنگاران و حمله بر آزادی بیان را به شدت محکوم کرده و خواستار تأمین عدالت برای قربانیان شدند.

ادامه مطلب