دادستانی در کابل ترور شد

یک دادستان بامداد امروز یک‌شنبه، در ناحیه پنجم شهر کابل از سوی تفنگداران ناشناس ترور شده است.

ادامه مطلب