چین در تلاش برگزاری نشست ترویکای گسترش یافته با محوریت افغانستان است

خبرگزاری دید: برخی منابع از پاکستان گفته‌اند که چین تلاش دارد نشست ترویکای گسترش یافته را با محوریت افغانستان برگزار و در آن با امریکا در باره بحران کنونی افغانستان محاوره کند.

ادامه مطلب