رییس‌ جمهورغنی عازم ترکمنستان شد

رییس‏ جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندپایه امروز صبح وارد عشق آباد پایتخت ترکمنستان شد

ادامه مطلب