غنی در دیدار با ترک‌تباران: دوستم را فراموش کنید

یک عضو جنبش ملی اسلامی به خبرگزاری دید، گفته است که در دیدار شماری از بزرگان ترک‌تبار با رییس جمهور غنی، از جنرال دوستم و سرنوشت معاونت اول ریاست جمهوری یاد شد، ولی آقای غنی در پاسخ گفته است که دوستم را فراموش کنید

ادامه مطلب