ترک خوردن صف طالبان؛ رهبران پاسخی برای جنگجویان ندارند

فرماندهان طالبان با حضور یک امریکایی هم مخالف هستند، اما در ضمیمه توافقنامه آمده است که تعدادی از سربازان خارجی و امریکایی به طور خاص به خاطر از بین بردن هراس‌افکنان باقی می‌مانند

ادامه مطلب