ادامه مذاکرات در داخل کشور، سبب تسریع روند صلح می‌شود

سید علی‌رضا محمودی از سیاسیون کشور می‌گوید اگر ادامه مذاکرات صلح افغانستان در داخل کشور به پیش برده شود، پروسه صلح تسریع خواهد شد. زیرا به باور او، هرقدر که مذاکرات صلح در بیرون از کشور انجام شود، هردو طرف مجبورند امتیازات بیشتر بپردازند.

ادامه مطلب