رییس جمهور غنی:

برای برگزاری چهار انتخابات آینده تسهیلات لازم آماده می‌شود

رییس ‌جمهور محمد اشرف غنی می‌گوید که حکومت افغانستان آمادگی‌های لازم را برای برگزاری چهار انتخابات پیش رو فراهم خواهد کرد.

ادامه مطلب