معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف دوباره احیا شد

وزارت معارف اعلام کرده است که به اساس پیشنهاد سرپرست این وزارت و منظوری ریاست‌ جمهوری، ساختار تشکیلات معینیت اسلامی دوباره در تشکیل این وزارت احیا شده است.

ادامه مطلب