گروه تماس تیم‌های مذاکره‌کننده دولت و طالبان تشکیل جلسه داد

گزارش‌ها از دوحه حاکی است که گروه تماس تیم‌های مذاکره‌کننده دولت و گروه طالبان در دوحه نشستی را روی حل موارد اختلافی برگزار کردند.

ادامه مطلب