صالح:

تصاویر تررویستان در شهر نصب می‌شود/ سینمای پارک تخریب می‌گردد

معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید، به احتمال زیاد در جریان هفته جاری سینمای پارک شهر نو تخریب گردد. او همچنان گفته است، تکسی‌هایی که در سیت پیش رو دونفر سوار می‌کنند، از سوی ترافیک توقف و جریمه می‌شوند.

ادامه مطلب