دوم، سوم و چهارم حوت؛ سه روز خجسته برای افغانستان

تصویب بودجه از سوی مجلس، اقدام خجسته‌ای در کنار پایان یافتن اعتصاب صرافان و رانندگان در کشور است که سبب در جریان افتادن پروژه‌ها و داد و ستد در بازارها شده و اوضاع فلاکت‌بار چند هفته اخیر را تسکین خواهد داد

ادامه مطلب

مجلس نمایندگان تصویب بودجه را مشروط به همسان سازی معاشات کرد

مجلس نمایندگان می گوید که تایید بودجه سال مالی ۱۴۰۰ مشروط طرح همسان سازی معاشات کارمندان دولتی است.

ادامه مطلب