وزارت مالیه:

هر تاخیری در تصویب بودجه، می‌تواند به عواید ملی صدمه بزند

سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در پیش‌نویس سوم بودجه‌ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، تغییرات لازم صورت گرفته و نگرانی مجلس نمایندگان حل شده است.

ادامه مطلب
معترضان در کابل:

عدم تصویب بودجه کشور را به فلاکت می‌اندازد

ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی در پیوند به تصویب نشدن بودجه مالی سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان، می‌‎گویند که مجلس طرح بودجه سال آینده را به گروگان گرفته و در صورت عدم تصویب بودجه کشور دچار بحران می‌شود.

ادامه مطلب

پیش‌نویس سوم بودجه ملی سال ۱۴۰۰ در کابینه تصویب شد

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که طرح پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی کابینه تأیید شده است.

ادامه مطلب