رییس جمهور غنی:

تطبیق تعزیرات منحیث یک ابزار برای موفقیت در مذاکرات با طالبان مهم است

محمد اشرف غنی رییس جمهور شامگاه روز جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در خصوص پروسۀ صلح افغانستان از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

ادامه مطلب

فرمانده پولیس بلخ: زورمندان مانع تطبیق قانون می‌شوند

سید کمال سادات فرمانده پولیس بلخ می‌گوید وساطت افراد زورمند باعث آن شده که فساد در نیروهای پولیس هم‌چنان تصفیه ناشده باقی بماند

ادامه مطلب