همزمان دو اعتراض مدنی در ولایت غور

امروز ولایت غور شاهد دو اعتراض مدنی بود که هردو جانب اعتراض‌کنندگان خود را فعال مدنی می‌نامند

ادامه مطلب