رییس جمهور غنی:

تطبیق تعزیرات منحیث یک ابزار برای موفقیت در مذاکرات با طالبان مهم است

محمد اشرف غنی رییس جمهور شامگاه روز جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در خصوص پروسۀ صلح افغانستان از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

ادامه مطلب