خشم مجلس علیه صالح:

روند رای‌دهی به کابینه الی ارائه اسناد به تعلیق درآمد/ روند سبز سازمان استخباراتی است

رییس مجلس نمایندگان گفت که اطلاع کافی دارد که روند سبز در واقع یک لانه جاسوسی است و ثبوت دارد که از سوی یکی از کشورهای منطقه تمویل و حمایت می‌شود

ادامه مطلب