تعیینات جدید ارگ

خبرهای تازه نشر شده حاکی از آن است که دو رییس و یک سناتور انتصابی از سوی رییس‌جمهور به کار گماشته شده‎اند

ادامه مطلب