شورای مصالحه: خروج نیروهای خارجی یک فرصت برای تفاهم سیاسی است

شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرده است که آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک فرصت خوب برای تفاهم سیاسی است

ادامه مطلب