منابع: حکومت به طالبان پیشنهاد داده که جنگ را متوقف و در قدرت اشتراک کنند

برخی منابع گفته‌اند که حکومت به طالبان در بدل توقف جنگ، اشتراک در قدرت را پیشنهاد داده است. تاکنون اما مراجع رسمی حکومت و گروه طالبان در این باره ابراز نظر نکرده‌اند

ادامه مطلب

آخرین تلاش برای تقسیم قدرت در افغانستان

اگر دولت افغانستان در تلاش برای صلح نسبت به طالبان صداقت بیشتری نشان دهد، به ویژه در اقدامات اولیه، این نشان خواهد داد که نیروهای خارجی باید خروج را بیشتر به تأخیر اندازد

ادامه مطلب

داکتر عبدالله از آمادگی برای تقسیم قدرت با طالبان خبرداد

ریيس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که برای رسیدن به صلح، افغانستان آماده تقسیم قدرت با طالبان است، اما نوع تقسیم قدرت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد

ادامه مطلب