رییس و صاحب امتیاز تلویزیون نورین آزاد شد

خبرگزاری دید: محمد عارف نوری صاحب امتیاز و رییس تلویزیون نورین روز گذشته(سه شنبه ۷ جدی) از بند طا-لبان رها شده و به خانواده‌اش پیوسته است.

ادامه مطلب