تمویل پروژهای کشاورزی؛ موضوع گفت‌وگوی وزیر زراعت با رییس بانک جهانی در افغانستان

نامزدوزیر و سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق ویدئوکنفرانس با «هنری کارالی» رییس بانک جهانی در افغانستان در مورد پروژه‌ها و برنامه‌هایی که توسط این بانک تمویل می‌گردد، صحبت کرد.

ادامه مطلب