پایان درگیری؛ تمیم شنسب وردک بازداشت شد

وزارت داخله تایید کرد که تمیم شنسب وردک پس از نزدیک به ۲۴ ساعت درگیری با پولیس بازداشت شده است

ادامه مطلب