رییس جمهور به نهادهای امنیتی:

با هماهنگی و پلان منظم تهدیدات دشمن را دفع کنید

خبرگزاری دید: رییس جمهور غنی به مسئولان نهادهای امنیتی هدایت داده است که با هماهنگی و پلان‌گذاری منظم تهدیدات و تحرکات دشمن را در سرتاسر کشور دفع کنند

ادامه مطلب