دیدبان حقوق بشر: طا-لبان خبرنگاران را تهدید به مرگ کردند

خبرگزاری دید: سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی می‌گوید که طا-لبان در افغانستان خبرنگاران را تهدید به مرگ می‌کنند و مقررات جدید جدی را بر رسانه‌ها وضع کردند که به‌ویژه به زنان آسیب می‌رساند.

ادامه مطلب