چرا توافق‌نامه امریکا-طالبان محکوم به شکست است

ایالات متحده نباید به این توافق صلح دروغین اکتفا کند. در عوض، از ارتش ملی افغانستان تجدید حمایت کند، به گونه عالی و عادلانه آموزش دهد و جامعه مدنی را تقویت کند که شامل خواسته‌ها و تمایلات مردم افغانستان است و برای ایجاد ثبات ضروری می‌باشد

ادامه مطلب