طالبان: اگر توافق دوحه نقض شود، جنگ ناگزیر است

گروه طالبان در واکنش به گزارش گروه مطالعۀ افغانستان هشدار داده است که اگر توافق دوحه از بین برود، سبب جنگ بزرگی می‌شود و مسئولیت آن به دوش امریکا خواهد بود.

ادامه مطلب