کابینه طرح توقف فعالیت سالون‌های عروسی را تأیید کرد

کابینه حکومت افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بار دیگر طرح توقف فعالیت سالون‌های عروسی را تأیید کرد.

ادامه مطلب