واکنش چین به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و کرونا تأثیرگذارتر از امریکا بود

گزارش تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به این نکته اشاره دارد که اقتصاد چین با سرعت بالا به دوره قبل از اپیدمی ویروس کرونا بازگشته است. امری که تبعات و نشانه‌های خاصی را برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.

ادامه مطلب