هفتمین دور رقابت‌های انتخاباتی تیم تکواندوی کابل برگزار شد

در این رقابت‌ها بیش از ۲۰۰ ورزشکار از باشگاه‌ها و کلپ‌های تکواندوی کابل، شرکت دارند که در هشت کلاس وزنی با هم رقابت می‌کنند

ادامه مطلب